Video: Dossiervoering op orde

Video: Dossiervoering op orde

Nu we middenin de coronacrisis zitten, hebben we helaas extra tijd beschikbaar. Dit zou dan ook een goed moment kunnen zijn om de praktijk ‘op orde’ te brengen. Zo kun je alles nog eens onder de loep nemen en waar nodig aanvullen of aanpassen. Stok achter de deur...
Uitkomsten onderzoek patiëntendossier

Uitkomsten onderzoek patiëntendossier

De KNMT-richtlijn Patiëntendossier is in maart 2019 herzien. Een jaar nadien is een mooi moment voor een onderzoek naar in hoeverre deze richtlijn wordt nageleefd door tandartsen. Wat gaat goed? En welke onderdelen kunnen beter worden vastgelegd? In dit artikel worden...
Video: voordelen van uitgebreide dossiervoering

Video: voordelen van uitgebreide dossiervoering

Wat zijn de voordelen van een uitgebreide dossiervoering? Er is zeker niet alleen de verplichting om de dossiervoering uit te breiden, maar vooral ook veel voordelen. In deze video worden deze voordelen benoemd en worden tevens tips gegeven hoe dit op te pakken. De...