Protocollen in mondzorg: nut, noodzaak of onzin?

Binnen de mondzorg wordt de laatste jaren veel gesproken over het bijna magische woord ‘protocollen’. Zo wordt mij regelmatig de vraag gesteld een protocollen map op te stellen voor de praktijk, waarbij de..

Gratis e-boek:

Werken in en aan je zorgpraktijk

Binnen de mondzorg wordt de laatste jaren veel gesproken over het bijna magische woord ‘protocollen’. Zo wordt mij regelmatig de vraag gesteld een protocollen map op te stellen voor de praktijk, waarbij de aanwezigheid van protocollen wordt gezien als het noodzakelijk einddoel. Is het opstellen van protocollen in mondzorg een onzinnige en overbodige exercitie of juist nuttig voor praktijken? In dit artikel een uiteenzetting van het nut, noodzaak en onzin van protocollen.

Protocollen in mondzorg als einddoel

Volgens Wikipedia is een protocol een (gedrags)overeenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. De eisen vanuit een richtlijn (bijvoorbeeld de WIP-richtlijn) dienen praktijken te vertalen naar de eigen situatie door de interne afspraken (/ werkwijze) te beschrijven. Dit heeft als doel een werkwijze te beschrijven conform de eisen uit de richtlijn of beargumenteerd afwijkend van de richtlijn. Het gebruik van protocollen is dus een middel, dat een werkwijze overeenkomstig de richtlijn (of beargumenteerd afwijkend) als eindresultaat oplevert.

Het intern opstellen van protocollen in mondzorg levert o.a. de volgende voordelen op:
–     Eenvoudig beoordelen (/ spiegelen) van de bestaande werkwijze in relatie tot de richtlijn
–     Uniforme werkwijze in de praktijk
–     Duidelijke interne afspraken op papier
–     Eenvoudig instrueren van (nieuwe) medewerkers

Tips

Het is onzinnig om standaard protocollen in mondzorg aan te schaffen en vervolgens in de kast te zetten. Hiermee wordt bovengenoemd eindresultaat (een werkwijze overeenkomstig de richtlijn) niet behaald. De volgende tips dragen bij dit resultaat wel te behalen:

1.     Werk protocollen zelfstandig uit (eventueel op basis van gestandaardiseerde protocollen als startpunt). De uitdaging hierin is de interne afspraken niet te algemeen, maar ook niet te gedetailleerd op te schrijven. Detaillering is vereist bij risicovolle handelingen of situaties en daarnaast kunnen algemene bewoordingen op zijn plaats zijn als eigen verantwoordelijkheid of vrijheid van handelen gevraagd wordt.

2.     Beoordeel achteraf de eigen werkwijze (zoals vastgelegd in protocollen) periodiek door zelf toetsingen (/ audits) uit te (laten) voeren. Als gevolg van ‘blinde vlekken’ voor de eigen organisatie komen op deze manier vaak verbeterpunten naar boven.

3.     Laat de inhoud van de protocollen periodiek terugkomen tijdens werkoverleggen om de afspraken en werkwijze verder aan te scherpen en de uniformiteit te bewaken.

4.     Beoordeel de inhoud van de protocollen periodiek (bijvoorbeeld twee keer per jaar), omdat de werkwijze of geldende eisen ook in de tijd kunnen veranderen.

5.     Gebruik de protocollen actief bij het inwerken van nieuwe medewerkers. De indiensttreding van nieuwe medewerkers is het moment de voordelen van protocollen te effectueren. Een uitgebreid inwerkprogramma draagt hier verder aan bij.

Conclusie procollen in mondzorg

Protocollen zijn zeker nuttig en op sommige punten zelfs noodzakelijk. Echter, het gebruik van protocollen is altijd het middel en nooit het doel op zich. Door gebruik te maken van bovengenoemde tips wordt voorkomen dat het hebben van protocollen als einddoel wordt gezien, want dat is een onzinnige exercitie.

Neem contact op

 

Anderen bekeken ook

Checklist IGJ protocollen – update

Checklist IGJ protocollen – update

De veelheid aan eisen waarop wordt geïnspecteerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ; voorheen IGZ) maakt dat tandartsen vaak niet exact weten aan welke eisen dient te worden voldaan en hoe hieraan te..

Praktisch tips voor de AVG in de tandartspraktijk

Praktisch tips voor de AVG in de tandartspraktijk

In mei 2018 gaat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in, waarmee de regels rond de bescherming van persoonsgegevens worden aangescherpt. De verordening eist dat praktijken organisatorische en technische..