Tips over hoe jouw praktijk meer omzet kan behalen

De gemiddelde praktijkomzet van € 254.000 (exclusief techniek) per behandelkamer geeft een goede indicatie wat jouw praktijk aan omzet over 2023 kan behalen. Dit bedrag is namelijk de uitkomst van mijn onderzoek..

Gratis e-boek:

Werken in en aan je zorgpraktijk

De gemiddelde praktijkomzet van € 254.000 (exclusief techniek) per behandelkamer geeft een goede indicatie wat jouw praktijk aan omzet over 2023 kan behalen. Dit bedrag is namelijk de uitkomst van mijn onderzoek naar de gemiddelde praktijkomzet per behandelkamer binnen tandartspraktijken. Mijn ervaring daarbij is, dat hierin voor meerdere praktijken nog – veel – ruimte is voor groei in omzet. Hoe dan?

Hogere omzet of lagere kosten

Van praktijkhouders krijg ik vaak te horen, dat ze meer uit de praktijk willen halen. En met ‘meer eruit halen’ bedoelen we natuurlijk om meer winst te behalen. Je winst laten groeien betekent je richten op:

  1. meer omzet; of
  2. lagere kosten

Of door je te richten op beide uiteraard, maar ‘meer winst behalen’ lukt vooral als je je met de praktijk richt op ‘meer omzet’. Want wist je dat een omzetstijging van 10% al kan resulteren in een winstgroei van 25%?

Het gaat om de ‘kruimels’

Het klinkt misschien gek, maar een omzetstijging van 10% is voor praktijken – niet alle – heel reëel. En dan laat ik – uiteraard – de prijsindexering van 7,7% over 2023 buiten beschouwing. Maar hoe dan?

Mijn antwoord hierop is: ‘het gaat om de kruimels’. De dagomzet is namelijk de totale opbrengst van alle patiëntafspraken bij elkaar opgeteld. Elke afspraak bestaat uit één of meerdere behandelingen en elke behandeling is opgebouwd uit verschillende UPT-codes. Dit betekent dat de dagomzet een optelsom is van alle gedeclareerde UPT-codes, die elk maar een hele kleine ‘kruimel’ vormen van de totale dagomzet. 

En waarom vertel ik je dit? Het lukt de ene behandelaar namelijk beter om zo veel mogelijk ‘kruimels’ over de dag te verzamelen, terwijl een andere veel ‘kruimels’ laat liggen. En als je dag in dag uit ‘kruimels’ laat liggen, dan gaat dit op jaarbasis over heel veel geld. 

Als je doet wat je altijd deed… krijg je wat je altijd kreeg. 

Naast het inzichtelijk maken welke kruimels de praktijk laat liggen, is het daarnaast de uitdaging om daadwerkelijk dingen anders te doen. Iedereen wil namelijk wel meer omzet behalen, maar niet iedereen is bereid hiervoor te veranderen. En om de gemiste kruimels vanaf nu wel binnen te halen, zul je dus als behandelaar, als praktijk of als team concreet dingen anders moeten gaan doen. 

De uitdaging om meer omzet te behalen berust dan ook op twee zaken:

  1. Bekijk welke ‘kruimels’ er blijven liggen
  2. De wil om te veranderen moet aanwezig zijn

Conclusie

Een winststijging van 25% is voor meerdere praktijken heel reëel. En niemand zal dit waarschijnlijk afslaan. Indien dit ook voor jouw praktijk geldt, is veel meer de uitdaging of je ook daadwerkelijk bereid bent om hiervoor dingen anders aan te pakken. Want, als je doet wat je altijd deed… krijg je wat je altijd kreeg. 

Webinar 'Meer omzet uit je praktijk'

Wil je weten hoe meer omzet te maken met je praktijk? Meld je dan hier aan voor het eerstvolgende webinar. 

Dit artikel is ook geplaatst op www.dentalinfo.nl. Dé website voor mondzorgprofessionals.

Anderen bekeken ook

NIEUW: Online cursus ‘Werken met doelen’

NIEUW: Online cursus ‘Werken met doelen’

Ervaar jij ook, dat je vooral wordt geleefd door ‘de waan van de dag’? Terwijl je eigenlijk veel meer aandacht wil besteden aan de praktijk overkoepelend om jouw ambitie en de praktijkdoelen te verwezenlijken. De..

Tips: Aan het werk in coronatijd

Tips: Aan het werk in coronatijd

Inleiding
Gedurende deze coronacrisis is er vooral veel onzekerheid, doordat we allemaal paden bewandelen waar we niet eerder zijn geweest. Onzekerheid over onze gezondheid, over het voorbestaan van de praktijk en..

Toolkit actie ‘Praktijk op orde’

Toolkit actie ‘Praktijk op orde’

Nu we middenin de coronacrisis zitten, hebben we helaas extra tijd beschikbaar. Dit zou dan ook een goed moment kunnen zijn om de praktijk ‘op orde’ te brengen. Zo kun je alles nog eens onder de loep nemen en waar..