Versterk je patiëntrelatie met de WGBO

Sla twee vliegen in één klap De inwerkingtreding van de vrije prijsvorming is voor patiënten een moment om de keuze voor hun tandarts weer eens te heroverwegen. En dit kan er uiteraard toe leiden dat patiënten..

Gratis e-boek:

Werken in en aan je zorgpraktijk

Sla twee vliegen in één klap

De inwerkingtreding van de vrije prijsvorming is voor patiënten een moment om de keuze voor hun tandarts weer eens te heroverwegen. En dit kan er uiteraard toe leiden dat patiënten overstappen. Waarbij de reden van het overstappen lang niet altijd ligt in de hoogte van de gehanteerde prijzen. Patiënten beoordelen hun tandarts en de praktijk vaak veel meer op kwaliteit, dan op prijs. Ik heb het dan wel over kwaliteit gezien door ´de bril van de patiënt´. Een bril, die tandartsen eigenlijk frequent zouden moeten opzetten, om vanuit dat perspectief de kwaliteit van hun eigen praktijk en zorgverlening te beoordelen.

Maar wat zie je dan als je die bril opzet? Er zijn meerdere, lange lijsten in omloop die de kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief beschrijven. Een belangrijk en regelmatig terugkerend criterium is de relatie tussen tandarts en patiënt. Een relatie die, als deze goed is, tot klantenbinding leidt. En klantenbinding is dus juist nu zo belangrijk voor praktijken, want het is aanzienlijk goedkoper een bestaande klant (patiënt) te houden dan een nieuwe te werven. Hoofdstuk 2 van de praktijkwijzer WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) gaat in op het verstrekken van relevante informatie door de tandarts en het vragen van toestemming aan de patiënt. De onderdelen ‘informatie en toestemming’ bepalen in belangrijke mate de kwaliteit en sfeer van de tandarts-patiëntrelatie. De doeltreffendheid van de behandeling is ervan afhankelijk. Bovendien zijn informatie en toestemming de basiselementen van patiëntgerichtheid en patiëntvriendelijkheid. Kortom, de in dit hoofdstuk opgenomen checklist over informatie en toestemming vormt een prima hulpmiddel voor tandartsen om te beoordelen in hoeverre de eigen praktijk scoort op de kwaliteit van de tandarts-patiëntrelatie.

De WGBO is een wet met als doel de rechtspositie van de patiënt te versterken en geldt voor alle zorgverleners. De praktijkwijzer WGBO is opgesteld door de NMT. Hierin is op grond van de binnen de tandheelkunde gesignaleerde knelpunten een vertaalslag gemaakt naar de praktijk, aangevuld met specifieke casuïstiek uit de tandartspraktijk. Los van de wettelijke verplichting voor zorgverleners (en dus ook voor tandartsen) om aan de WGBO te voldoen, vormt het een goed hulpmiddel om je eigen praktijk te beoordelen als het gaat om het verstrekken van relevante informatie door de tandarts en het vragen van toestemming aan de patiënt. En door je praktijk kritisch te (laten) beoordelen ben je vervolgens in staat de kwaliteit van de tandarts-patiëntrelatie te verbeteren.

Oftewel, sla twee vliegen in één klap. En het is dus zeker de moeite waard om de WGBO Praktijkwijzer (nog eens) te lezen.

Anderen bekeken ook

Checklist IGJ protocollen – update

Checklist IGJ protocollen – update

De veelheid aan eisen waarop wordt geïnspecteerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ; voorheen IGZ) maakt dat tandartsen vaak niet exact weten aan welke eisen dient te worden voldaan en hoe hieraan te..

Praktisch tips voor de AVG in de tandartspraktijk

Praktisch tips voor de AVG in de tandartspraktijk

In mei 2018 gaat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in, waarmee de regels rond de bescherming van persoonsgegevens worden aangescherpt. De verordening eist dat praktijken organisatorische en technische..