Wat kunnen praktijken leren van de nieuwe ISO 9001 norm?

Per september 2015 is de ISO 9001 norm vernieuwd met enkele ingrijpende veranderingen. Uiteraard is deze vernieuwing van invloed op gecertificeerde praktijken. Maar de nieuwe normstructuur is ook interessant voor..

Gratis e-boek:

Werken in en aan je zorgpraktijk

Per september 2015 is de ISO 9001 norm vernieuwd met enkele ingrijpende veranderingen. Uiteraard is deze vernieuwing van invloed op gecertificeerde praktijken. Maar de nieuwe normstructuur is ook interessant voor niet-gecertificeerde praktijken. Omdat de ISO principes in zijn algemeenheid bijdragen aan de kwaliteit van het praktijkmanagement. En zodoende alle praktijken kan helpen om succes te bereiken op lange termijn. Wat kunnen praktijken leren van de nieuwe ISO 9001 norm? En op welke wijze kan de kwaliteit van het management worden verbeterd? Dit artikel geeft antwoord op deze vragen.

Nieuwe ISO 9001 norm

De ISO 9001 : 2015 norm legt de nadruk op de volgende principes die elk nauw met elkaar verbonden zijn:

1. Risico gebaseerd denken
De nieuwe norm legt de nadruk op risico gebaseerd denken. Risico gebaseerd denken richt zich op het benutten van kansen en het beheersen van negatieve effecten. Succesvolle praktijken hebben intuïtief al een risico gebaseerde benadering. Door dit een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering te maken ontstaat o.a. een proactieve verbetercultuur en consistentere kwaliteit van zorg.

2. Meer leiderschap
Processen kunnen niet effectief beheerst worden zonder goed leiderschap en betrokkenheid van het management. De nieuwe norm legt de nadruk veel meer op leiderschap. Ook voor praktijken geldt dat het leiderschap beter ingevuld kan worden. Wat is het verschil tussen leiderschap en management? Bij het managen van een praktijk wordt vooral gedacht in resultaten: hoe kan ik bepaalde dingen het beste of het meest efficiënt doen? Bij het leidinggeven zal de visie en richting van de praktijk moeten worden bepaald. “Management is dingen goed doen; leiderschap is de goede dingen doen” (volgens management goeroe’s Peter Drucker en Warren Bennis).

3. Begrijpen van de context
Als praktijk kun je een positieve relatie met werknemers, patiënten en leveranciers niet langer als vanzelfsprekend beschouwen. Praktijken kunnen niet meer alleen intern gericht zijn en het succes van de praktijk als vanzelfsprekend beschouwen. De nieuwe ISO norm pleit ervoor dat praktijken hun verhouding met deze ‘belanghebbenden’ in kaart brengen. Hoe beter de relatie met belanghebbenden, hoe meer dit de praktijk versterkt.

Conclusie

Vanuit de nieuwe ISO norm kunnen we in zijn algemeenheid concluderen dat een proactieve verbetercultuur vraagt om het aanpakken van de risico’s en het benutten van de kansen die een praktijk tegenkomt. Dit vereist – mede door alle ontwikkelingen binnen de mondzorg – dat praktijken meer oog zullen moeten hebben voor de context waarin zij zich bevinden. Tot slot is meer leiderschap vereist in de vorm van het bepalen van een duidelijke visie en richting voor de praktijk, zodat de praktijk ook succesvol blijft op lange termijn.

Neem contact op

 

Anderen bekeken ook